TURN THE

PAGE NOW

PINGODOCS AND MANY MORE TO COME

Pingo Documents tæller allerede mere end 60 intelligente dokumenter, som kan genereres til

utallige variationer afhængig af besvarelse af de guidede spørgerammer.


Men Pingo Documents har vokseværk og flere nye dokumenttitler udgives hver uge. 

Inden længe er mere end 100 dokumenttitler tilgængelige inden for alle væsentlige juridiske områder.


Følgende dokumenter er allerede nu klar online - dokumenter med grå skrift kommer snart:


ANSÆTTELSESRET


 • Advarsel
 • Anmodning om lægeerklæring
 • Ansættelseskontrakt - funktionær
 • Ansættelseskontrakt - timelønnet
 • Bortvisning
 • Direktørkontrakt
 • Konsulentaftale
 • Opsigelse
 • Praktikaftale

FAST EJENDOM


 • Købsaftale - udviklingsejendom og udlejningsejendom
 • Købsaftale - hus/villa
 • Refusionsopgørelse
 • Købsaftale ejerlejlighed


ADVOKATVIRKSOMHED


 • Aftalebrev
 • Databeskyttelsespolitik for advokatfællesskab
 • Intern persondatapolitik for advokatfællesskab
 • Interne procedurer for håndtering af hvidvaskloven
 • Forretningsbetingelser 
 • Ansættelsesaftale advokat 
 • Ansættelsesaftale student 
 • Ansættelsesaftale piccoline 
 • Ansættelsesaftale sekretær
 • Ansættelsesaftale fuldmægtig


DATABESKYTTELSE


 • DPO - vurdering
 • Samtykkeerklæring
 • Oplysningspligt i ansættelsesforholdet
 • Forretningsgang for indgåelse og efterlevelse af databehandleraftaler

 • Forretningsgang - template


 • Databehandleraftale
 • Oplysningspligt (ekstern) 


SELSKABSRET


 • Ejeraftale for ApS
 • Stiftelse af selskab (inkl. Stiftelsesdokument, vedtægter og ejerbog)
 • Ekstraordinær generalforsamling - ledelsesændring (direktør)
 • Generalforsamlingsprotokollat / Minutes of general meeting (tosproget)


 • Generalforsamlingsprotokollater


DIVERSE AFTALER


 • Gældsbrev - Lån uden renter
 • Hemmeligholdelsesaftale


ERHVERVSLEJERET


 • Erhvervslejekontrakt
 • Erhvervslejekontrakt - udivdet version 
 • Ophævelse ved manglende leje
 • Påkrav ved manglende leje
 • Tillæg til erhvervslejekontrakten - Afståelse
 • Tillæg til erhvervslejekontrakten - Fraflytningsaftale
 • Varsling af lejeforhøjelse til udligning af skatter og afgifter
 • Varsling af markedslejeregulering
 • Udsættelsesanmodning 


INKASSO


 • Frivilligt forlig
 • Inkassopåkrav
 • Inkassovarsel
 • Rykkerskrivelse
 • BetalingspåkravsblanketBESTYRELSESARBEJDE


 • Bestyrelses kontrakt
 • Advisory Board kontrakt
 • Bestyrelsesrefereat

 • Forretningsorden til bestyrelse


 • Indkaldelse til bestyrelsesmøde


FORBRUG OG MARKEDSFØRING


 • Salgs- og leveringsbetingelser


BLANKETTER


 • Autorisation af advokatfuldmægtig

 • Samtykkeerklæring til autorisation
 • Blanket for syn og skøn
 • Blanket for supplerende syn og skøn
 • Erklæring om tabt arbejdsfortjeneste

 • Ansøgning om appeltilladelse


ONBOARDING
 • Onboarding
 • Aftalebrev
KONKURS
 • Konkursbegæring
 • Habilitetserklæring 


 • Cirkulæreskrivelser

 • Kuratorvalg

 • Fordringsprøvelse

 • Konkurskarantæne

 • Opsigelse af medarbejdere

 • Afslutning af boMORE INFO PINGOTWO-PAGER


Vi har udarbejdet en two-pager med yderligere beskrivelse af Pingo Premium.

Vores two-pager er meget egnet til at danne sig et hurtigt overblik eller vende ideen med andre.


Udfyld nedenfor og modtag en e-mail straks.


Dit samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes ved at kontakte os på mail@pingodocs.dk.

Læs mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder i vores

privatlivspolitik her.